Från spruthus till gruvmuseum


FRÅN SPRUTHUS TILL GRUVMUSEUM
Image

Beskrivning: Spruthuset och brandbilen från 1958

…….” I vägkorsningen mellan landsvägen från gruvorna till hamnen och vägen från gruvorna till kyrkan ligger en träbyggnad vilande på en låg grund av kallmurad letad sprängsten och ett sadeltak täckt med enkupigt tegel”. Så beskriver landsantikvarie C-H Ankarberg 1972 den byggnad, som vi idag känner till som Utös gruvmuseum. Byggnaden finns med på den karta som bröderna Reutersköld lät upprita över sina domäner året 1791. Enligt vissa källor ska spruthuset vara en av de första byggnaderna som uppfördes efter skärgårdskriget 1719. Ovanför plankdörren till entrén står ordet ”spruthus” skrivet med både gemener och versaler. Här förvarades gruvbolagets brandberedskap nära den brandfarliga smedjan och gruvornas ångmaskiner.

När Kronan anlade Utö skjutfält på södra delen av Utö i mitten av 1940-talet förvarade man öns brandberedskap där. På 1960-talet kunde man läsa om svårsläckta bränder på skjutfältet. I den övre delen av byggnaden fanns en mangelbod och i den nedre delen stod en brandbil från 1955. Det gamla spruthuset vid Gruvan användes som brandbod på 1970-80-talen. Mangelboden behövdes inte längre, men brandbilen fanns kvar i den nedre delen av byggnaden.

1981 övertog Utö Hembygdsförening driften av museet av Skärgårdsstiftelsen och från 1998 disponerar Hembygdsföreningen hela huset.

Brandförsvaret ansåg 1985 att ny brandstation och brandbil behövdes och kraven på detta blev mer och mer höga och ljudliga. Bl.a önskade ortsbefolkningen att en gymnastiksal skulle byggas i anslutning till den nya brandstationen, men dessa planer skrinlades och 1991 stod den nya brandstationen färdig att tas i bruk nära hamnen vid Gruvbryggan.

I gruvmuseet finns idag en stor samling av bergarter och malmer från järnmalmsbrytningen under flera århundraden. På Utö har brutits järnmalm sedan 1100-talet, men man anser att gruvdriften kom igång under 1600-talet. 1804 bildades Utö Grufvebolag som under sjuttiofem år (Bolagets tid) bröt järnmalm här. Förutom malmer finns också Utös historia i ord och bild, både på informationstavlor, i skrifter och i en utställning.

Förening:

Utö Hembygdsförening

Skapad av: Utö Hembygdsförening (2018-11-06 15:49:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Utö Hembygdsförening (2018-11-06 18:06:06) Kontakta föreningen