Utö Kvarn


Image
Image

Utös mest kända byggnad är utan tvivel kvarnen - denna magnifika byggnad från 1791 som har varit sjömärke och symbol för Utö under lång tid. Väderkvarnen byggdes främst som mjölkvarn och den blev för skärgården ett mycket pampigt bygge. Eftersom Utö p.g.a gruvhanteringen och tillmakningen var ganska kalhugget i slutet av 1700-talet saknades virke till ett så stort bygge. Ägaren bytte till sig virke mot malm från en hytta i Dalarna och även arbetskraften kom därifrån.

Kvarnen användes inte i kommersiellt syfte utan det var öns bönder som brukade den för att mala rågsikt, krossa gröpe och havre. Ett sågverk var kopplat till kvarnen men sågen begagnades endast till sönderskärning av virke för gruvdriften samt sköttes vid sådana tillfällen av mjölnaren. Man utnyttjade alltså vindkraften till två olika näringar.

1927 maldes den sista säden i kvarnen och den tystnade. Då man inte längre hade något intresse av driften förföll kvarnen och den var i bedrövligt skick när Skärgårdsstiftelsen köpte norra delen av Utö och blev ägare till mark och byggnader.

Det startades en kampanj för att rädda kvarnen från fortsatt förfall och 1982 stod den där igen - rödfärgad och grann - med nytt tak, ny brädgång och vingarna på plats. Interiören blev intakt med drivhjul, hävstänger, kvarnstenar, ramverk, bommar m.m.

År 2001 byggnadsminnesförklarades kvarnen, men den var i ganska dåligt skick då väder och vind hade tärt på den.  Efter en omfattande renovering 2013  är den åter rödmålad, har fått nytt staket runt trädäcket och nya fönster och tak. Mer information finns på Skärgårdsstiftelsens hemsida.

 

Utö Kvarn


Förening:

Utö Hembygdsförening

Skapad av: Curt Forsmark (2021-03-21 22:49:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Curt Forsmark (2021-03-21 22:49:37) Kontakta föreningen
Förening:

Utö Hembygdsförening

Skapad av: (2015-02-27 00:00:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Utö Hembygdsförening (2021-03-21 22:50:38) Kontakta föreningen