2017


-Det var mycket lite snö den här vintern. Grundvattnet var lågt på våren och det var lite vatten i Skyeån.
-Det har varit mycket inbrott i Uråsa, främst i uthus och ladugårdar. En stöldgömma hittades i Jät.
-Gunnar Elm, som under många år varit politiskt aktiv i Centerpartiet och kommunalråd i Växjö kommun har avlidit.Han arbetade mycket för landsbygdens utveckling och har på många sätt engagerat sig i Uråsa.
-Åsa Sunefors-Wallin har från Smålands Gille fått stipendium för sitt examensarbete ”En platsanalys av fysisk miljö i Utvandrarnas hus”.
-Uråsa bilservice har lagt ner sin verksamhet och huset är sålt.
-Ridanläggningen i Myrtorpet har bland annat haft ett ridläger för killar.
-Hösten var mycket regnig men trots detta var grundvattnet fortfarande lågt. Många brunnar har haft dåligt med vatten.

Förening:

Uråsa Hembygdsförening

Skapad av: Annika Gustafsson (2018-11-22 20:06:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Annika Gustafsson (2018-11-22 20:07:36) Kontakta föreningen