Är du släktforskare och/eller har rötter i Uråsa och behöver hjälp att hitta vad du söker? Tag kontakt med Bo Johansson tel. 0470- 321 11. Han har stor kunskap om Uråsa och hjälper dig gärna.

Mailkontakt:

Ordförande: Helena Virdarson  [email protected]

Sekr: Annika Gustafsson     [email protected]

Kassör: Christer Claesson   [email protected]icloud.com