Runstenar i kommunen

Upplands Väsby Hembygdsförening presenterar här de mest intressanta och lättast tillgängliga av kommunens 76 runstenar.
Sedan tidigare finns liknande redovisningar på kommunens, Riksantikvarieämbetets och Stockholms Läns Museums hemsidor.För en god uppfattning om belägenhet, historia, utseende, textinnehåll m m avseende nämnda runstenar krävs, att man bläddrar mellan alla dessa sidor för en helhetsbild. Hembygdsföreningen vill med denna presentation försöka göra en enkel, sammanhållen presentation.
(För de som önskar ytterligare fördjupning i ämnet hänvisar vi till de länkar som finns längst ned på den infällda sidn nedan.)

Läs här Kjerstin Björkmans reflektioner över stenarna.