Runstenar i Hammarby socken


Stenarna vid Hammarby

Nu ska vi titta på runstenarna som står i närheten av den i dag försvunna Hammarby by.

Det är U 273 vid Hammarby gamla prästgård, U 276 vid infarten till gamla Löwenströmska sjukhuset och U 277 nära smedjan vid gamla Hammarby apotek (Piccus Café). Släktgården, som hör till den släkt som nämns i inskrifterna, har säkert varit den numera försvunna Hammarby by.

Image

Stenen, som länge varit försvunnen, återfanns 1939 i norra kyrkogårdsmuren, 15 meter sydväst om den plats där den nu står.

På stenen står det:

Illuge lät resa stenen (åt Djärv) sin fader, Assur och Fulluge åt sin broder.

Stenens koordinater: 59.53778, 17.92432


På nästa sten finns det intressanta ristningar, vilka kan betraktas som kuriosum. Om man tittar lite närmare på denna sten, så ser man att två runtecken är ristade utanför runbandet. Ristaren glömde ett ord – och ()- när han ristade.

Dessutom kan man undra lite över ordföljden på slutet. ”och Guds moder” tycker man borde stå efter ”Gud”. Hade månne ristaren tittat för djupt i mjödhornet?

Image

På stenen står:

Djärv och Andsvar och Fulluge lät resa stenen efter Gerbjörn, sin fader. Gud hjälpe hans ande och själ och Guds moder.

Stenens koordinater: 59.53914, 17.91659


Image

Denna sten lär tidigare ha stått vid Hammarby Bys södra gärde innan den flyttades hit 1903.

På stenen står det:

”Kättilgärd lät hugga stenen efter Assur, sin make, och Ulv lät hugga efter Björn”

Stenens koordinater: 59.52863, 17.92472
 

Stenen vid Viks ryttartorp

På höger sida, en bit in på Almungevägen, ligger ett litet vitrappat soldattorp. Utanför på den lilla planen som sluttar mot vägen står runstenen.

Den är lite skadad, men av ordalydelsen framgår, att det kanske har funnits en sten till i närheten och det verkar som om det är någon mer än Holmfast som lät resa stenen/-arna efter fadern som fick ett fint eftermäle som ”en duglig man”.

Ett vackert kors finns i toppen på stenen.

Image

På stenen står:

… och Holmfast lät resa stenarna efter Holmger, sin fader, en duglig man.

Stenens koordinater: 59.53167, 17.93190
 

Stenarna vid Skälby Wik

Här har vi tre älskade söner som inte kommit tillbaka hem efter strapatser som vi tyvärr inte vet något om.
Det är Torsten, Gunne och Ingefast som aldrig kommit hem igen.

Att det är Öpir som ristat runorna kan man inte ta miste på. Se bara på de vackra slingorna och rundjuren med sina långsmala ögon och stenarnas vackra kors som säger oss att här är man bekännande kristna. Dagvattendammen, Wijks broo, som idag ligger alldeles vid Almungevägen har fått namn efter den 1600-talsbro som så småningom ersatte det forntida vadet. Idag kan du vandra torrskodd på grusbanken ända fram till Hammarby kyrka.


De som sörjer Torsten och reser stenen efter honom är hans bröder Björn, Igulfast och Jon.

Image

Den stenen står majestätiskt på en kulle alldeles vid Skälbys gamla väg mot Hammarby vägskäl.

På stenen står det:

Björn och Igulfast och Jon lät göra bron åt Torsten, sin broder. Öpir ristade runorna.

Stenens koordinater: 59.52994, 17.93334


Ingefast var son till Gjulak och broder till Ingvar och den stenen restes på andra sidan vadet och står också den majestätiskt vid infarten till nuvarande Fun Field.(Motocrossbanan).

Image

På stenen står det:

Gjulak (?) lät resa stenen efter sin son Ingefast, och Ingvar (lät) också resa stenen åt sin broder, och Öpir ristade runorna

Stenens koordinater: 59.53831, 17.93396


Föräldrarna Olov och Gunnhild reste tillsammans med Kättil stenen efter Gunne, son och broder.
Den stenen står på ena sidan av det forntida vadet vid Fysingen vilket idag är på den minsta holmen i åkern.

Image

På stenen står:

Olov och Gunnhild lät resa stenen efter Gunne, sin son, och Kättel lät, efter sin broder. Öpir ristade runorna.

Stenens koordinater:  59.53550, 17.93237
 

Stenen SSV korsningen Brunnbyvägen/cykelvägen

Nu tar vi oss till Wirastigen i Skälbyområdet. Direkt efter vägövergången, Brunnbyvägen, om man kommer från Almungevägen, står stenen på ursprunglig plats på en kulle vid några träd.

Vem som ristat stenen står inte. Vi kan se att bröderna var kristna, det finns ett enkelt kors ristat på stenen.

På en av de tidigare ”månadsstenarna” U 279 har två andra bröder rest en sten över sin broder Torsten. Kan det vara samma Torsten, som i så fall hade fyra bröder? Stenarna står inte långt från varandra även om U 279 anses vara flyttad till sin nuvarande plats från en plats cirka 150 meter västerut vid den dåtida sankmarken.

Image

På stenen står:

Tore och Frösten läto resa stenen efter Torsten sin broder

Stenens koordinater: 59.52813, 17.94076
 

Stenarna vid Norra berget

Vid Smedby/Vilunda möter vi samma familj på tre olika runstenar. Runristare var de båda namnkunniga runmästarna Visäte och Öpir. Gården Vilunda brukades någon gång på 1000-talet av en bonde vid namn Kättil. I familjen finns två söner, Forkunn och Tore.


När Kättil dör reser sönerna en sten över sin far.

Image

På stenen står:

Forkunn och Tore låta resa dessa stenar efter sin fader Kättil. Gud hjälpe hans ande.

Stenens koordinater: 59.514116, 17.905441

Forkunn var gift med Gudlög, bondmora på Vilunda, gården som man får anta sönerna tog över efter fadern. Gudlög var, får vi gissa, en stark kvinna som ville bevara sitt och sin mans minne i alla tider. Därför lät hon rista och resa två stenar över sin make Forkunn.

Image

På stenen står:

Gudlög reste till minne av sin man.

Stenens koordinater: 59.513268, 17.905450


Detta är den andra stenen Gudlög reste över sin Forkunn. Vem Kättilälv var vet vi inte men en gissning är att det skulle kunna vara deras son.

Image

På den här stenen står det:

Gudlög lät hugga stenen efter Forkunn, sin make, och Kättilälv (lät också hugga)

Stenens koordinater: 59.512541, 17.906267
 

Stenarna vid Gunnes gård

Vid Gunnes Gård i Smedby finns två runristningar. Båda finns längs fornslingan som utgår från gården. Vi får föreställa oss att Smedby gård på 1000-talet brukades av Sibbe och hans söner.

Vi vet att de hade nära till de stora vattenleden mellan saltsjön och Sigtuna och Uppsala. Väsbyån är idag bara en rännil i förhållande till dåvarande vattendrag.

Dagens Gunnes gård har således fått sitt namn efter Vibjörns svärfar. Gå gärna fornslingan, som är väl utmärkt, när vädret så tillåter.


På den jordfasta hällen (U 280 ) är det Vibjörn som lät hugga efter sin hustru, Gunnes dotter. Något namn på hustrun får vi inte veta.

Image

På stenen står:

Vibjörn lät hugga stenen efter Gunnes dotter, sin hustru.


På stenen (U 281 ) som står i samma backe, reser Vibjörn och hans bror Huskarl sten efter sin far vars namn var Sibbe.

Image

På stenen står det:

Vibjörn och Huskarl läto resa stenen efter Sibbe, sin fader.

 
Förening:

Upplands Väsby Hembygdsförening

Skapad av: Bo Lindman (2018-12-22 10:39:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Lindman (2018-12-22 10:57:47) Kontakta föreningen