Runstenar i Fresta socken


Runstenarna vid Fresta kyrka

Här presenterar vi några av de 11 runstenarna eller runstensfragmenten vid Fresta kyrka.

Image
Vid kyrkans västra fasad på var sin sida om vapenhuset står 4 stycken runstenar. 

 

Image
På sydsidan finns fyra fragment inmurade i kyrkväggen.

 

Image
På kyrkans östra sidan bakom koret står två stenar, och dessutom 
finns det ett mycket litet fragment frilagt i korväggen.
 

Det finns även en sten strax norr om tornet. Stenarna har daterats till perioden 1050 – 1130. U258 har dock bedömts vara från tiden 980 – 1015 och är därmed äldst.

Om du är på väg att passera Fresta kyrka, kan du ändra dina planer. Stanna då till och tag gärna en närmare titt på runstenarna .
 

Runstenarna vid Harby

Vid Harby gård i Fresta socken fanns på vikingtid en bro över ett vattendrag. Vattendraget kan skönjas i naturen ännu idag; lite vass och annat våtmarksgräs växer där. Där står två runstenar kvar av de fyra som man vet har funnits på platsen.

Två av stenarna reste Gillög efter Björn, sin son. (59.50449, 17.98496)

På sten U267 står det:


Gillög lät resa stenarna och göra bron efter Björn, sin son.

Och på den andra stenen U 268 finns den korta texten:
 

Fot ristade.

De två andra (59.50632, 17.97864)reste Illuge efter Björn sin broder.

Image

Björn, kan man förmoda, var en mycket älskad son och broder. Gillög gjorde också en bro på platsen och Illuge gjorde en hög. Man kan därav utläsa att Björn var död men inte hemmavid. Högen var ett minnesmärke, en grav utan någon som var begravd däri. Gillögs sten står fortfarande kvar på ursprunglig plats och där står också en sten som bara talar om vem som ristade stenarna. ”Fot ristade” står det.

Runmästaren Fot var verksam under 1000-talet. Den sten som Illuge reste flyttades till sin nuvarande plats inne på gårdsplanen på Harby gård på 1500-talet. Den har troligen stått vid bron och de tre andra stenarna.

Harby betyder ”stenaltare” och gården har då forntida anor och man kan förstå att det har varit en kultplats i forntiden. Ta gärna en cykeltur i området.

Stenarna vid Ekeby

Gården Ekeby har anor från förkristen tid och ligger idag lite avskilt i Fresta socken. Så har det inte alltid varit; urgamla vägen från Fresta mot Vallentuna går förbi Ekeby och kommer fram på nuvarande Vallentunavägen vid Allandal/Högvreten. Idag kan man med svårighet cykla den vägen. Vid Ekeby finns två vackra runristningar, båda på berghällar.

På U266 är ristningen på grund av avflagning ganska skadad men inskriften är känd sedan tidigare. Du hittar lätt hällen på vänster sida av Ekebyvägen alldeles i kurvan innan gården där den gamla väderkvarnen stod på berget.

Image

Ristningen lyder:

Sigsten och Visten läto resa denna sten efter Ingvar (?) sin fader.

Stenens koordinater: 59.52326, 17.96786

 

Den andra hällen är lite svårare att hitta. Man får gå in på skogsvägen till vänster från vägen från fabriken mot Kyrkvreten, alldeles vid den gamla jordkällaren som tillhört torpet Lugnet. Passera den gamla torpgrunden och följ sedan vägen c:a 150 meter. På höger sida, alldeles bredvid skogsvägen, finns hällen (U 265)

Image

Ristningen lyder:

Ärenvi lät rista hällen efter Elev, sin gode son.

Stenens koordinater: 59.51838, 17.97617

 

Båda ristningarna på runstenarna vid Ekeby är mycket konstfullt smyckade med rundjurslingor, men notera att ingen av dem har ett kristet kors.

Förening:

Upplands Väsby Hembygdsförening

Skapad av: Bo Lindman (2018-12-22 07:38:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Lindman (2021-05-11 07:36:10) Kontakta föreningen