Runstenar i Eds socken


Ladbrostenen


Image
Ladbrostenen har ristningar på två sidor.

Stenens koordinater: 59.524889, 17.900415

Den runsten som blir vår första i Eds socken är den sk Ladbrostenen.

Under järnålder och fram till ca 1500-talet var Väsbyån en farled både sommar och vinter från Saltsjön till Mälaren. På gården som idag är Upplands Väsby Hembygdsgård, Runby Nedra, bodde på vikingatid en änka, Ingrid. Hennes man Ingemar och deras båda söner Dan och Banke var borta i viking och hade troligen alla tre dött under sina färder i, förmodligen, österled. Vi får tänka oss att Ingrid brukade gården och hade god uppsikt över farleden mellan Edssjön och Oxundasjön.

Vid platsen för nuvarande dagvattendammen i korsningen Åvägen – Ladbrovägen anlade hon en ladbro som idag anses betyda en omlastningsbrygga för fortsatt sjöresa mot Mälaren och Sigtuna eller kanske Uppsala. Ingrid var säkerligen en driftig och därtill ganska besutten kvinna. Det var ju inte gratis att få en sten huggen och dessutom på båda sidor.

Texten på stenen lyder:

Ingrid lät göra ladbron och hugga stenen efter Ingemar, sin man, och efter Dan och efter Banke, sina söner.

På den andra sidan stenen står:

De bodde i Runby och ägde där gård. Kristi hjälpe deras själar. Detta skall vara till minne av männen så länge människor leva.


Kyrkstenen


 

Kyrkstenen finns vid Kyrkstigen längs Edssjöns västra strand.

Stenens koordinater: 59.504006, 17.866865

Stenen talar om att Ragnvald var krigarföljets hövding och som högg stenen till minne av sin mor Fastvi som dog i Ed. Första gången som Ed omtalas i skrift är således på 1000-talet! Vi tolkar det som att Ragnvald var ett mycket betydelsefullt befäl för ”krigarföljet” i  Grekland. Han måste ha kommit hem till sin mor i Ed och vid hennes död anlitat runsristare för att bevara hennes,”Onäms dotters”, minne. Ragnvald ville väl skryta med sina egna upplevelser och tog den ena sidan av stenen för att berätta om det.

Hur hittar du till stenen? Några hundra meter från Eds kyrka längs Mälarvägen finns en träskylt ”Kyrkstenen”. Följ stigen ca 600 meter och du har kyrkstenen framför dig.

Man kan också följa den relativt nya gång- och cykelvägen från Eds kyrka ca 600 m längs Edssjöns strand tills man hittar en fin vägvisarskylt med ”Kyrkstenen 20 m”. Därefter klättrar man upp för stentrappan, som är ny från 2017.

Ett plus för den vägen är att man slipper den lömska vandringen på vägkanten och att den är enklare. Ett minus är att man missar den trevliga kyrkstigen genom skogen. Stigen är fortfarande fullt gångbar trots något nerfallet träd.

På ena sidan av stenen (sida A) står det:

Ragnvald lät rista runorna efter Fastvi sin moder, Onäms dotter, hon dog i Ed. Gud hjälpe hennes ande.

Och på den andra sidan av stenen (sida B) står det:

Runorna lät Ragnvald rista. Han var i Grekland. Han var krigarföljets hövding.


Stenen vid Upplevelsestråket/Älvsunda


Image

Nu skall vi bege oss ut på en del av upplevelsestråket.

Gå ner till Väsbyån vid Anton Tamms väg och gå mot Rotebrohållet. Följ stråket förbi de nyanlagda dammarna, skulpturen ”Afrodite”, passera den nyanlagda bron, fortsätt ett hudratal meter längs stråket där det svänger upp mot Älvsunda gård. Strax efter svängen går stråket i en backe upp mot en massa lärkträd. Strax innan första lärken är du framme vid denna betydelsefulla sten.

Den markerar ytterligare ett ställe där man gjort en bro över vattendraget som idag utgör Väsbyån. Man får föreställa sig en ganska bred farled där skeppen transporterar förnödenheter från saltsjön vidare mot Sigtuna och kanske Uppsala. Stenen talar om en son som både reser stenen och gör bron efter sin fader. Han talar också om vem som är hans mor.

Stenen är mycket skadad varför en närbild inte har bedömts ändamålsenlig. I stället länkar bilden till en avritning av Richard Dybeck (1811-1877) Han som skrev texten till "Du gamla, du fria".

Image

På den mycket skadade stenen står:

Ragnfast lät resa stenen och göra bron efter Häming sin fader. Han var Ragnhilds son.
Och Öpir ristade stenen.

Stenens koordinater: 59.50424, 17.89191


Mysteriet med runstensbitarna i Eds kyrktorn

 

Under arbete med registrering av hembygdsföreningens föremålssamlingar kom så småningom turen till de runstensfragment som vi förvarar åt Riksantikvarieämbetet . Det visade sig att ett dokument talar om att tre runstensfragment tillhörande samma sten som de delar som vi förvarar skall finnas i Eds kyrkas torn!

Image

Det blev en hel del önskningar om att klättra upp i tornet och med ficklampa i högsta hugg leta efter de felande delarna. Sagt och gjort! Efter samtal med kyrkoherde Elisabeth Nordlander och överenskommelse med Anders Appelgren om dag och tid så begav vi oss till kyrkan.

HBF:s projektansvarige, Kristin, gav sig trots höjdrädsla upp i tornet tillsammans med Anders och kunde snart konstatera att några runstensfragment fanns det inte i tornet. Väl nedkomna på orgelläktaren sa Anders ”vi kanske skall titta på stenen i vapenhuset”.

Image
DÄR, direkt innanför den yttre glasdörren till kyrkan, där låg STENEN!

Rätt text på slingan och rätt storlek på stenen. Nu väntar vi bara på att få tillgång till kyrkans inventariebok för att kanske kunna konstatera att de två stendelarna vi förvarar är de två som egentligen tillsammans med vapenhusstenen är de tre mystiska runstenarna från Eds kyrka.


Runstenskopian vid Eds kyrka


Image
En riktig runhistoria om stenen i stigluckan.

I Eds kyrkogårdsmur, till höger om stigluckan, fanns fram till 1687 en runsten.

Den engelska ambassadören gick upp till kung Karl XI och frågade om han kunde få ta med sig en eller flera runstenar till England. I England skulle man öppna ett museum och där samla märkliga fornlämningar och dit hörde runstenar från Sverige!

Kungen var generös, och han bad ambassasören på en plansch peka ut vilka runstenar han ville ha. Ambassasören pekade ut två runstenar. Den ena fanns i Simtuna i Västmanland, och den andra runstenen fanns i bogårdsmuren i Eds kyrka. Stenen i Ed bröt man ut och forslade på isen till Stockholm.

Runstenen från Ed finns idag på museum i Oxford.

Hembygdsföreningen tog kontakt med museet för att få en kopia av stenen. Man tiggde ihop de pengar som en kopia kostade. Tack vare detta projekt sitter det idag en kopia av stenen i stigluckan vid Eds kyrka.

Här kan man läsa att far och en bror inte kom tillbaka från Grekland. En granne, nämligen Ragnvald, han som låter rista kyrkstenen , kom ju tillbaka antagligen som en rik man.

Kanske är det han som låter Torsten veta att far och bror inte kommer hem igen.

På stenen står:

Torsten lät göra minnesmärket efter Sven, sin fader och efter Tore, sin broder – de foro ut till Grekland – och efter Ingetora sin moder. Öpir ristade

Förening:

Upplands Väsby Hembygdsförening

Skapad av: Bo Lindman (2018-12-20 06:52:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Lindman (2021-05-11 07:24:33) Kontakta föreningen