Remissvar


På den här webbsidan publiceras Hembygdsföreningens remissvar på planförslag från kommunen. Vissa planförslag berör våra intresseområden. Styrelsen anser det vara viktig att ge föreningens synpunkter på aktuella planförslag från kommunen.

Hur kan man lämna synpunkter?

Under många år har vi lämnat remissvar. Via nedanstående länkar kommer du till ingivna remissvar under de senaste åren. Våra svar publiceras i pdf-format.

Önskar du information om tidigare remissvar kan du kontakta styrelsens planansvarige Klas Lundkvist på telefon 070 673 63 47 eller via e-post till styrelsen.

Till samlingen av våra svar på remisser

Vi avgav inte några remissvar 2016, och ej heller några svar under 2019 och 2020.

Klicka på följande bild eller någon av nedanstående rutor, så öppnas informationen i ett eget fönster.

Förening:

Upplands Väsby Hembygdsförening

Skapad av: Bo Lindman (2018-12-17 12:59:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Lindman (2022-02-08 08:30:33) Kontakta föreningen