Styrelsen 2017


Marie Andersson, ordförande
Kerstin Forss, 1:e vice ordförande
Britt-Marie Strand, 2:e vice ordförande
Anders Blomqvist, skattmästare
Bent Syse, ständig sekreterare
Karl Erik Berglin
Claes Erlandsson
Ann-Mari Hagman
Göran Ulväng
Eva Wikström
Eva Wrede

Revisorer valda på ett år:
Ordinarie:
Karin François Ågstrand, KPMG

Nils G Larsson
Ersättare:
Mattias Eklöf, KPMG
Staffan Lundqvist

Valberedning:
Erik Forss
 (sammankallande)
Britt Pagard
Alf Hanslöf