Blankfelts stipendiefond för uppländsk folkmusik


Stiftelsen Blankfelts stipendiefond för uppländsk folkmusik har sitt ursprung i Algot och Hilda Blankfelts testamente. Vid Algot Blankfelts bortgång 27 juni 1996 testamenterades 336 510 kr där "avkastningen bör bl a användas till att prisbelöna framstående allmogespelmän. Eller att unga förmågor, intresserade av att lära sig spela allmogemusik, kan få bidrag till inköp av fiol eller nyckelharpa."

Algot Blankfelt var dotterson till spelmannen Erik Mårten Blank.

Stipendiet, som Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund förvaltar, delades ut första gången år 2005.

Är stipendiet utlyst och du vill söka? Beskriv kortfattat hur stipendiet ska användas, inklusive inriktning, syfte och ekonomisk kalkyl. Ansökan skickas via e-post till [email protected]. Ange gärna "Blankfelts stipendiefond" som titel/ämne. 

Ett stipendium på 80 000 kr har varit utlyst under 2022 med sista ansökningsdag den 1 oktober. 

 

Några som mottagit stipendiet:

2022 - Ditte Andersson och Sarah Westergren Ahlin.
2019 - Leif Alpsjö och George Talbot.
2016 - Johan Lång. 
2013 - Albin Karlsson och Pontus Eriksson.
2011 - Petrus Dillner.
2005 - Robert Larsson, Anna Jönsson och Jonas Isaksson.
 
Förening:

Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund

Skapad av: Marie Andersson (2019-08-29 13:35:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marie Andersson (2022-11-22 21:05:51) Kontakta föreningen