Rapportera medlemsantal vid årsskiftet


Vid varje årsskifte behöver vi få in uppgifter om antalet medlemmar i de hembygdsföreningar som är anslutna till oss. Den uppgiften ligger sedan till grund för hur många ombud föreningen kan ha på vårt årsmöte, årsavgiften mm. 
Här kan ni som föreningar göra den rapporteringen. Det går också bra att som tidigare kontakta vårt kansli via e-post eller telefon.
Vi måste ha era uppgifter senast den 31 januari 2021.
 

Rapportering av antal medlemmar i hembygdsföreningen den 31 december 2020.

Hembygdsförening*:

Antal medlemmar*:

Namn på den som rapporterar*:

E-postadress till den som rapporterar*:

Meddelande:

Alla uppgifter som är märkta med * måste fyllas i.

 

Tack för hjälpen!

 

 

Editerad av: Marie Andersson (2021-01-12 13:52:54)