Just nu pågår reparationer av halmtaken på vår egen hembygdsgård Kvekgården utanför Örsundsbro, en av Sveriges bäst bevarade bondgårdar på ursprunglig plats.

Det är halmtakläggare Eje Arén med sambo Annette som utför arbetet. Eje har 40 års erfarenhet av att lägga halmtak och odlar själv den råg som används för att täcka taken. ” – Det måste vara råghalm och den måste tröskas för hand, som förr i tiden, så att man endast slår ut kärnorna ur axen, medan strået bevaras.” Stråna binds sedan ihop till kärvar och placeras ut på taket, där de fästs på de rafter som utgör undertaket.  ” – Kvekgården ligger i Uppland och därför lägger vi här halmtak av mellansvensk typ, där rafter och slanor läggs ovanpå halmen för att hålla den på plats.”

Spannmålsbodens tak är nu färdigt och just nu håller de på med stugbyggnadens tak.

Kvekgården ägs sedan 1948 av Upplands Fornminnesförening och hembygdsförbund. Sedan 2003 är gården förklarad byggnadsminne, vilket är till stor hjälp för ägaren. ” – Det går inte att bevara en sådan här gård utan statliga stöd. Kostnaderna för att lägga om de två taken uppgår till över 400 000 kr, och utan stora bidrag från Länsstyrelsen skulle vi sannolikt tvingas lägga plåttak på husen för att bevara dem, säger Göran Ulväng, ordförande i Upplands Fornminnesförening och hembygdsförbund.

” – Men vi är också oroade hur vi skall klara av underhållet i framtiden”, säger Göran, ” – En mycket stor del av det svenska kulturarvet på regional och lokal nivå ägs och förvaltas av ideella föreningar. Allt färre människor verkar vilja bli medlemmar eller engagera sig i kultur- och hembygdsföreningar, och på längre sikt hotar det kulturarvet gårdar och byggnader. Det är litet märkligt med tanke på det stora intresse för byggnadsvård, trädgårdsskötsel och landskapsvård som finns idag.

” – Stöd gärna vården av Kvekgården genom att bli medlem i Upplands Fornminnesförening och hembygdsförbund. Vi behöver också praktisk hjälp med att sköta miljön kring Kvekgården.” 

För mer information, se sidan om Kvekgården.
Ordförande Göran Ulväng: [email protected] eller 070 251 58 67.       


Förening:

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund

Skapad av: Marie Andersson (2022-06-29 08:55:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marie Andersson (2022-06-30 18:54:47) Kontakta föreningen