Underhåll på Kvekgården

Undrar du över vad som händer på Kvekgården?
För närvarande genomförs en planerad lerklining av väggarna i kök och kammare i mangårdsbyggnaden. I samband med arbetet har läckage upptäckts i halmtaket och därför har presenningar lagts på för att skydda huset. Vi har påbörjat arbetet med att ta in offerter mm för att vidta åtgärder.

Förening:

Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund

Ändrad av: Marie Andersson (2021-10-20 09:31:39) Kontakta föreningen
Skapad av: Marie Andersson (2021-10-20 09:31:39) Kontakta föreningen