Årsboken Uppland 2020

Nu har årets årsbok kommit från tryckeriet! Uppland 2020 innehåller 10 blandade artiklar med det gemensamt att de handlar om Uppland i såväl dåtid som nutid. Dessutom rapporterar ett antal hembygdsföreningar om sin verksamhet under 2018 och 2019, något som kan ge uppslag till såväl aktiviteter som utflykter i länet.
Stort tack till alla som på olika sätt bidragit till att boken nu är klar! Den kommer att skickas ut till våra enskilda medlemmar och anslutna hembygdsföreningar och förhoppningsvis nå fram före jul.
Årets årsbok är den 79:e i ordningen. De finansieras framför allt av de enskilda medlemmarnas medlemsavgifter. Deras antal minskar stadigt vilket medför att kommande års utgivning är hotad. Vill du bidra till att säkra den? Hjälp oss i så fall att berätta om årsboken och medlemskapet! Ett dokument som kan användas för det ändamålet finns här

Editerad av: Marie Andersson (2020-12-03 14:53:19)