Utdelningar: Ola Ehns minnesfond och Disa Gilles pris


Vi gratulerar Bonnie Clementsson som har tilldelats årets stipendium på 100 000 kr ur Ola Ehns minnesfond!
Hon får stipendiet för projektet "I samhällets periferi. Uppländska straffångar i 1800-talets Uppland" vars syfte är att göra en studie över två tjuvar, födda och uppvuxna i Uppland under första hälften av 1800-talet. Som en del av forskningsunderlaget kommer deras nedtecknade självbiografier att användas.
Bonnie Clementsson är verksam som forskare och lärare på historiska institutionen vid Lunds universitet.

Vi gratulerar också Föreningen Marmabygden som tilldelats Disa Gilles pris 2021 för "förebildligt arbete"!
Priset innebär att föreningen får ett stipendium på 10 000 kr och ett diplom.
Motivering: Föreningen verkar i såväl dåtid, nutid som framtid. Genom att tillvarata den gamla miljön från forna tiders flottningsverksamhet i nedersta delen av Dalälven har man bidragit till att levandegöra flottningens historia. Föreningen har skapat en kulturmiljö vars centrum är ”Flottarkojan” med information om gångna tiders verksamhet. Där finns också en flottarbåt som tar med nutida besökare ut på Dalälven.
Föreningen Marmabygden medverkar aktivt till samhällets utveckling och har skapat en gemensamhetskänsla för hela bygden.

Editerad av: Marie Andersson (2021-01-12 14:56:57)