Framtidssäkra filmer


Har ni filmer som behöver tas om hand för att bevaras för framtiden, så även kommande generationer kan få se dem?
Kungliga bibliotekets Filmarkiv genomför, tillsammans med Sveriges hembygdsförbund, ett pilotprojekt där hembygdsföreningar anslutna till Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund är välkomna att delta. Syftet med projektet är att bevara och tillgängliggöra filmer - som är ett nationellt och kulturellt viktigt material i hembygdsföreningarnas samlingar.

Filmarkivet har tagit fram en skriftlig information som finns att läsa här.
 
Västmanlands hembygdsförbund och fornminnesförening, som också ingår i pilotprojektet, har gjort en bra sammanställning över vad projektet innebär. Den kan ni läsa här
 
5 oktober hölls ett uppstartsmöte i projektet. Minnesanteckningarna finns tillgängliga här. Projektet pågår till halvårsskiftet 2021 och kommer att ta hand om totalt 500 filmer från de tre regioner som ingår. 
 
Kontakta oss om ni är intresserade av att delta (via e-post till [email protected]).
 

Editerad av: Marie Andersson (2020-11-05 11:12:03)