Medlemskap

 

Enskilda personer och hembygdsföreningar kan vara medlemmar i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Medlemskap i det regionala förbundet innebär samtidigt medlemskap i Sveriges Hembygdsförbund, riksorganisationen.

Enskilda medlemmar:
Årsavgiften för enskild medlem är 250 kr. Från och med 2018 införs en årsavgift för familj/hushåll på 400 kr per år. För denna avgift får du årsboken UPPLAND med varierande material om Upplands historia och kulturarv, informationsbladet Meddelanden (i form av digitalt nyhetsbrev), inbjudan till utflykter i landskapet med kulturhistoriska besöksmål, medlemsrabatter på publikationer som ges ut av förbundet och Upplandsmuseet och förhandsinformation om vad som händer på Upplandsmuseet.

Bli enskild medlem i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund – det är ett klokt sätt att lära känna Uppland!


Hembygdsföreningar:
För varje medlem betalar hembygdsföreningen 7 kronor till det regionala förbundet samt 13 kronor till Sveriges Hembygdsförbund. En förening med 100 medlemmar betalar således totalt 2 000 kronor. Föreningen meddelar antalet medlemmar per sista december under januari månad och erhåller en faktura.

Varje ansluten förening representeras med ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar, dock med högst sex ombud. Därjämte utses ett antal ersättare som inträder i angiven turordning.

För medlemsavgiften får föreningen årsboken Uppland som distribueras i december, informationsbladet Meddelanden (i form av digitalt nyhetsbrev), inbjudningar till utflykter, möten, konferenser och kurser. Sveriges Hembygdsförbunds tidskrift Bygd och Natur samt möjligheten att teckna hembygdsförsäkring är exempel på riksorganisationens medlemsförmåner.

Läs mer om fördelarna att vara medlem i det regionala förbundet>>>

Läs mer om fördelarna med att vara medlem i det centrala förbundet>>>