Kalendarium

2017

5 februari Vinterting

28 februari Styrelsemöte

22 april Kulturprogram och efterföljande årsmöte

15 maj Styrelsemöte

28 maj Vårutflykt (föredragningslista och program)

6 september Styrelsemöte

15 oktober Höstutflykt

1 november Berätta mera, en inspirationskväll

17 november Styrelsemöte

24 november Uppland i forskningen

2018

4 februari Vinterting