Prova-på-Zoom

02 February 2021

Ett tillfälle att prova hur det är att ansluta till ett digitalt möte via Zoom.
Lämpligt bl. a. för den som vill se så att allt fungerar inför vårt Vinterting några dagar senare.
Instruktioner om hur man gör kommer att publiceras här när datumet närmar sig.

Editerad av: Marie Andersson (2020-12-02 10:29:43)

Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund

Plats: Digitalt

Börjar: 02 February 2021 18:30

Slutar: 02 February 2021 19:00