Om oss

Vi är det regionala förbundet för hembygdsrörelsen i Uppsala län. 81 hembygdsföreningar och 481 enskilda medlemmar är anslutna till Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund (2019). Hembygdsföreningarnas totala medlemsantal uppgår till ca 14 000.

Den uppländska hembygdsrörelsen har en lång historia med bildandet av Upplands fornminnesförening 1869. Den vetenskapliga skriftserien Upplands fornminnesförenings tidskrift...

Läs mer >

Nyheter

Stipendium ur Hilding Kjellmans hembygdsfond utlyst

Nu utlyser vi ett nytt stipendium från Landshövding Hilding Kjellmans hembygdsfond. Denna gång är den totala summan 105 000 kr och sista ansökningsdag är den 30 april 2021.
Läs mer på sidan om stipendiet. Den hittar du här.
      

Förslag på aktiviteter

På årets vinterting tipsade deltagarna varandra i grupper om aktiviteter som hembygdsföreningarna kan genomföra, många också i pandemitider.
Uppslagen har sammanställts och en del andra tips som vi fångat upp på andra håll har lagts till.  Förhoppningsvis finns det något av intresse för alla!
Förslagen finns att läsa

Läs mer >

Framtidssäkra filmer

Har ni filmer som behöver tas om hand för att bevaras för framtiden, så även kommande generationer kan få se dem?
Kungliga bibliotekets Filmarkiv genomför, tillsammans med Sveriges hembygdsförbund, ett pilotprojekt där hembygdsföreningar anslutna till Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund är välkomna att delta. Syftet med projektet är att bevara och tillgängliggöra filmer - som är...

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

Kulturarvet som besöksmål

12 April 2021

Välkomna till en kväll med fokus på hur hembygdsföreningar kan vidareutveckla sin verksamhet till att bli eftersökta besöksmål!

Intresset för att ta del av hembygdsrörelsens djupa kompetens om det svenska kulturarvet är stort. Samtidigt vill många föreningar ha mer kunskap och stöd för att kunna lyfta fram sitt kunnande och sina...

Läs mer >

Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund

Plats: online

Börjar: 12 April 2021 18:30

Slutar: 12 April 2021 20:00

Föreläsning: Domkyrkoplan som byggarbetsplats och tusenårig begravningsplats

13 April 2021

Linda Qviström, arkeolog på Upplandsmuseet, föreläser om "Domkyrkoplan som byggarbetsplats och tusenårig begravningsplats".
Föredraget är en del av vår digitala föreläsningsserie under våren 2021 på temat "Nya rön och pågående forskning på Upplandsmuseet" och arrangeras i samarbete med museet.
Föreläsningen sker via Zoom och du ansluter via länken 

Läs mer >

Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund

Plats: online

Börjar: 13 April 2021 19:00

Slutar: 13 April 2021 20:00

Föreläsning: 1500-talets timmerkonst i norra Uppland

20 April 2021

Per Lundgren, bebyggelseantikvarie på Upplandsmuseet, föreläser om "1500-talets timmerkonst i norra Uppland".
Föredraget är en del av vår digitala föreläsningsserie under våren 2021 på temat "Nya rön och pågående forskning på Upplandsmuseet" och arrangeras i samarbete med museet.
Föreläsningen sker via Zoom och du ansluter via länken 

Läs mer >

Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund

Plats: online

Börjar: 20 April 2021 19:00

Slutar: 20 April 2021 20:00

Årsmöte Uppland 2021

24 April 2021

Vi välkomnar ombuden för våra anslutna hembygdsföreningar och ombuden för våra enskilda medlemmar till ett digitalt årsmöte lördagen den 24 april kl. 13.00 via Zoom!

Årsmötet kommer att inledas med ett kortare föredrag av Kristina Ernehed på temat "Så blir vi yngre"....

Läs mer >

Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund

Plats: online

Börjar: 24 April 2021 13:00

Slutar: 24 April 2021 16:00

Visa fler aktiviteter