21. Bakgrund och allemansrätt


 

Denna vandringsled längs Indalsälvens södra sida rustades 2012-2013 av Undersåkers Hembygdsförening i överenskommelse med berörda markägare och i samarbete med Hållands byalag, Järpen-Undersåkers Snöskoterklubb samt Hållandsgården AB. Detta i syfte att erbjuda närboende och andra besökare en fin och informativ vandring längs älven.

Vandringsleden på denna sida älven har i princip samma sträckning som skoterleden, därmed krävs ett gott samarbete mellan användarna och anpassning till årstider. En överenskommelse finns som innebär att Ristafallsrundan nyttjas till just vandring under barmarkssäsongen. Därmed undanbedjes ridning och cykling med tanke på markslitage samt överenskommelsen.

Enligt allemansrätten kan du; 

 • Gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen. Men inte för nära boningshus (villor). Om du öppnar en grind måste du stänga den bakom dig.

 • Gå, cykla och rida på privata vägar.

 • Tälta en natt. Vill du tälta längre tid måste du fråga den som äger marken.

 • Bada, åka båt och gå iland, men inte nära boningshus (villor).

 • Plocka blommor, bär och svamp.

 • Fiska med metspö och kastspö utmed kusten och i de fem största sjöarna (Mälaren, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland).

 • Du får göra upp en liten eld om du är försiktig. Elda inte direkt på en berghäll, den går sönder. Det är bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning. På sommaren är de ofta förbjudet att elda. Fråga Åre kommun vad som gäller. 

 • Du får inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar. 

 • Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får heller inte köra på stigar, parkvägar eller i motionsspår. 

 • Du får inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig.

 • Du får inte ta eller skada träd och buskar.

 • Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar.

 • Lämna inte kvar eller kasta något skräp. Burkar, glas, plast och annat skräp kan skada djur och människor.

 • Du får inte jaga, störa eller skada djur. Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.

 • Du får inte fiska utan tillstånd i sjöar och vattendrag, men längs kusten och i de fem största sjöarna får du fiska med metspö eller kastspö utan tillstånd.

 • Hundar får inte vara lösa i naturen under tiden 1 mars – 20 augusti. Då har djuren ungar. En lös hund kan skrämma och skada djuren. Det är bäst att alltid ha hunden kopplad i naturen.

Förening:

Undersåkers Hembygdsförening

Skapad av: (2018-10-09 13:18:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Undersåkers Hembygdsförening (2021-04-10 09:34:37) Kontakta föreningen