Mötesprotokoll


Här hittar du kopior på protokoll från styrelse- och årsmöten. Originalen förvaras hos föreningens sekreterare eller i arkivet.

År 2021

2021-10-25 Protokoll

Bilaga - Nulägesanalys (SWOT)

Bilaga - Styrelsens spelregler

2021-09-27 Protokoll

2021-07-01 Protokoll

2021-06-23 Protokoll årsmöte 2021

Bilaga - 2021-06-23 Verksamhetsberättelse 2020

Bilaga - 2021-06-23 Årsredovisning 2020

Bilaga - 2021-06-23 Budget 2021

2021-05-27 Protokoll

 

År 2020

2020-06-11 Protokoll

2020-02-24 Protokoll

2020-02-05 Protokoll

2020-02-05 Protokoll Årsmöte

Bilaga - 2020-02-05 Verksamhetsberättelse 2019

Bilaga - 2020-02-05 Årsredovisning 2019

Bilaga - 2020-02-05 Budget 2020

Bilaga - 2020-03-05 Årsprogram 2020

2020-01-08 Protokoll

 

År 2019

2019-11-27 Protokoll

2019-09-26 Protokoll

2019-08-13 Protokoll

2019-07-16 Protokoll - planeringsmöte

2019-07-03 Protokoll

2019-05-15 Protokoll

2019-03-27 Protokoll

2019-02-13 Protokoll

Bilaga - 2019-02-13 Spelregler

Bilaga - 2019-02-13 Ansvarsfördelning inom styrelsen

Bilaga - 2019-02-13 Distributionslista för årsprogram

2019-01-30 Protokoll

2019-01-30 Protokoll Årsmöte

Bilaga - 2019-01-30 Verksamhetsberättelse 2018

Bilaga - 2019-01-30 Årsredovisning 2018

Bilaga - 2019-01-30 Budget 2019

Bilaga - 2019-01-30 Årsprogram 2019

2019-01-24 Protokoll

 

År 2018

2018-11-28 Protokoll

2018-10-22 Protokoll

2018-09-06 Protokoll

2018-07-24 Planeringsmöte

2018-06-18 Protokoll

2018-05-07 Protokoll

2018-02-07 Protokoll

Bilaga - 2018-02-07 Sammanträdesplan för styrelsen 2018

Bilaga - 2018-02-07 Distributionslista för årsprogram

2018-01-30 Protokoll Årsmöte

Bilaga - 2018-01-30 Verksamhetsberättelse 2017

Bilaga - 2018-01-30 Årsredovisning 2017

Bilaga - 2018-01-30 Budget 2018

Bilaga - 2018-01-30 Årsprogram 2018

2018-01-11 Protokoll

 

År 2017

2017-11-22 Protokoll

2017-10-20 Protokoll

Bilaga - 2017-10-20 SWOT

2017-09-12 Protokoll

2017-08-08 Protokoll

Bilaga - 2017-08-08 Spelregler

2017-07-16-Protokoll

Bilaga 2017-07-16 Ansvarsfördelning inom styrelsen

2017-05-19-Protokoll

Förening:

Ucklums hembygdsförening

Ändrad av: Catrin Hulebäck (2021-11-02 10:11:40) Kontakta föreningen
Skapad av: Catrin Hulebäck (2018-04-26 11:50:25) Kontakta föreningen