Årsredovisning 2020


Nu finns föreningens årsredovisning avseende år 2020 tillgänglig på föreningens hemsida under rubriken mötesprotokoll. Bokföringen har 'befunnits i god ordning' av revisorerna.

https://www.hembygd.se/ucklum/motesprotokoll

Årsmötet har skjutits upp på obestämd tid. De tre poster för ledamöter som skulle valts om vid årsmötet bemannas av tidigare valda som tillförordnade. Även ordförandeposten är tillförordnad. Styrelsen kan därmed anses komplett i nuläget.

Styrelsen består av:

Tf Ordförande - Catrin Hulebäck

Tf Kassör - Eva Fredrikson

Sekreterare - Ingegerd Edvardsson

Tf Ledamot - Caj Dahlén

Ledamot - Kerstin Olsson

Ledamot - Marie Lundgren

Tf Ledamot - Robert Olausson


Förening:

Ucklums hembygdsförening

Ändrad av: Catrin Hulebäck (2021-04-13 17:18:53) Kontakta föreningen
Skapad av: Catrin Hulebäck (2021-04-13 16:53:29) Kontakta föreningen