Slåtterängen i Totasjö


År 2003 återupptogs lieslåtter på en tidigare under sekler brukad äng i Totasjö. Avsikten är att denna artrika äng nu på nytt ska hävdas med årlig slåtter. Denna aktivitet är ett litet men betydelsefullt bidrag som syftar till att bevara kultur och samtidigt öka landskapets biologiska mångfald. Varje sommar i månadsskiftet juli/augusti träffas medlemmar för att utföra lieslåttern. Dessa slåtterdagar ger också tillfälle för gemenskap för föreningens medlemmar. Mycket minnen från det förflutna berättas.

Än lever kunskapen kvar att hantera en lie

Naturligtvis måste man få tid att pusta ut och skärpa lien. Då kommer gärna historier från det förflutna fram.

Att en välskött slåtteräng ger resultat kan följande bilder visa. Dessa bilder är tagna 2013-06-24.

Slåttergubbe, Jungfru Marie nycklar och Vitmåra i bakgrunden

 

Jungfru Marie nycklar och Slåttergubbe

 

Slåttergubbe

 

Slåttergubbe i närbild

 

Jungfru Marie nycklar

 

Prästkrage

 

Jätteblåklocka

 

Solvända

 

Förening:

Tvings Långasjö Hembygdsförening

Skapad av: Gun Martinsson (2013-03-26 09:06:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tvings Långasjö Hembygdsförening (2019-01-24 08:41:17) Kontakta föreningen