Sutaremåla kvarn


Kvarn har funnits på platsen åtminstone sedan slutet av 1700-talet. Den första kvarnen var en sk skvaltkvarn som ägdes och sköttes av Sutaremåla bönder gemensamt. Delar av malstenar från skvaltkvarnen har återfunnits. Den första mjölnaren bosatte sig i kvarnen 1874. Familjen bodde då i övervåningen till kvarnhuset till nyuppförda större vattendrivna kvarnanläggningen. Först 1926 byggdes ett särskilt bostadshus på platsen. På 1930-talet upphörde kvarnverksamheten i Sutaremåla.

Kvarnområdet röjdes och restaurerades år 2005 under ledning av Georg Svensson och med hjälp av ett antal medlemmar i Tvings-Långasjö hembygdsförening. 2 nya broar uppfördes för att möjliggöra passage över Nättrabyåns åfåra och kvarnkanalen. Området har också utrustats med bord och bänkar.

I maj 2006 invigdes kvarnområdet som erhållit ekonomiskt bidrag ur det statliga anslaget till lokal och kommunal naturvård.

 

Förening:

Tvings Långasjö Hembygdsförening

Skapad av: (2013-03-26 09:05:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tvings Långasjö Hembygdsförening (2019-01-24 08:40:54) Kontakta föreningen