Backstuga - Israel Månsastugan


 

Backstugan ligger i en vacker gammal skog

Totasjö backstuga är en enrummig nergrävd stuga med stenväggar och jordgolv. Eldstaden utgörs av en s.k. vråspis, en öppen spis med häll, kåpa och skorsten av gråsten. I muren innanför hällen finns en bakugn. Stugan har en golvyta av cirka 20 kvadratmeter och tillkom i slutet av 1840-talet. Den var bebodd fram till åtminstone slutet av 1880-talet.  Medlemmar i hembygdsföreningen restaurerade stugan under åren 2001 och 2002.

 

Stugan ligger halvt nedgrävd i en torrbacke

Vråspisen

Bostaden var sannerligen enkel

I stugan med ett rum bodde en hel familj

Detalj av taket

Taket är bevuxet av mossa och gräs

Utomhusscen. Scenen ligger mittemot stugan.

 

Bild från restaureringen av stugan.

Restaureringen av backstugan

Varje år anordnas en lyrik- och musikstund utanför backstugan där musiker från trakten framför musik i sommarkvällen.

Lyrik och spelmansstämma vid backtugan

Datum för denna aktivitet annonseras under aktiviteter på denna hemsida så fort tiden är bokad.

Förening:

Tvings Långasjö Hembygdsförening

Skapad av: (2013-03-26 08:57:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tvings Långasjö Hembygdsförening (2019-01-24 08:40:21) Kontakta föreningen