Medlemskap


Vill du bli medlem?

Stöd föreningens arbete genom att vara
aktiv eller passiv medlem. Alla frivilliga insatser är välkomna, stora som små.

Föreningsavgiften är 100 kr/år för år 2022. 

För medlemskap vänligen ta kontakt med Bengt Andersson per telefon 0455 73063  mobil 0708 351 783.
Betala in genom att Swisha till 123 03 261 40 eller via bankgiro: 5002-1914. Märk betalningen med namn, telefonnummer och mejladress. 

Genom att ingå medlemskap godkänner du vår behandling av personuppgifter, enligt GDPR.

Så behandlar föreningen dina personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen som gäller from maj 2018.
Personuppgiftsansvarig: Föreningens kassör eller annan av styrelsen utsedd person.
Vilka uppgifter samlar vi in och varför? För att vi ska kunna identifiera dig som medlem hos oss behöver vi registrera vissa uppgifter om dig, det gäller i första hand namn och adress, samt namn på övriga medlemmar i ditt hushåll när du betalar medlemsavgift. Vi samlar in uppgifter om telefonnummer och e-postadress för att på ett enkelt sätt kunna ge dig medlemsinformation och snabba uppdateringar om vad som händer i föreningen. Alla personuppgifter lagras idag i ett enkelt databaserat medlemsregister och är inte tillgängligt online, eller för externa aktörer.
Hur länge sparar vi dina uppgifter? Uppgifterna behålls hela tiden som medlemskapet löper, men tas bort antingen på din uppmaning eller efter några år när föreningen konstaterat att du under en längre period inte betalat någon medlemsavgift. Föreningen lämnar inte ut personuppgifter.

Förening:

Tvings Långasjö Hembygdsförening

Skapad av: Gun Martinsson (2012-04-12 15:11:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tvings Långasjö Hembygdsförening (2022-01-30 12:21:35) Kontakta föreningen