Medlemsrutiner GDPR


Uppdaterade medlemsrutiner i Tvärnö Hembygdsförening

Från och med 25 maj, 2918 började en ny dataskyddsförordning GDPR att gälla i samtliga EU-länder. Hembygdsföreningen vill att du som medlem ska ha inblick i hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Ta del av våra uppdaterade medlemsrutiner nedan där vi beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Medlemsvillkor

Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Hembygdsföreningen sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL) och Dataskyddsförordningen. Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer.

Vilka personuppgifter som behandlas

Hembygdsföreningen hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, för att du ska få årsskriften och för att förse dig med information om ditt medlemskap och dina medlemserbjudanden.

Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.

 

Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och till att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap spar vi i vårt medlemsregister. Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd när du slutar vara medlem. Med anledning av detta raderar vi dina personuppgifter och all medlemshistorik. Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ovanstående ändamål. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till Datainspektionen.

 

Ha koll på dina uppgifter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad, med fullständiga person- och kontaktuppgifter och insändas skriftligen till:

Tvärnö Hembygdsförening,c/o Lars Backman.Tvärnö Orrsundet 418, 742 91  Östhammar

Vi hoppas att detta har gett dig en bra information om varför dina medlemsuppgifter är viktiga och hur de används.

 

Förening:

Tvärnö Hembygdsförening

Skapad av: Tvärnö Hembygdsförening (2018-05-24 20:02:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tvärnö Hembygdsförening (2019-09-28 09:28:58) Kontakta föreningen