Övriga skrifter


En del av skrifterna finns som tryckta exemplar hos hembygdsföreningen. Ibland finns tryckta exemplar för försäljning. Kontakta sekreteraren för ytterligare information.

Skrifter med ISBN-nummer finns tillgängliga på bibliotek, bland annat i Östhammar.

Du måste ha gratisprogrammet Adobe Reader, version 7 eller senare för att läsa skrifterna som du hämtar nedan.

Tvärnö – Södergården / Mellangården under fyra århundraden
Martin Ahlsén 1990, 31 sidor (0,5 MB), ISBN 91-971475-08

Tvärnö – Norrgården under fyra århundraden
Martin Ahlsén 1991, 33 sidor (1,5 MB), ISBN 91-971475-16

Tvärnö – Norrgårdens väderkvarn. Återinvigning 13 setptember 1992.
Martin Ahlsén 1992, 17 sidor (1 MB)

Väster Tvärnö By med avsöndrade hemman under fyra århundraden
Martin Ahlsén 1992, 2:a upplagan, 107 sidor (4,6 MB), ISBN 91-971475-24

Väster Tvärnö By – Twärnö westra No 2 vid tiden för laga skiftet 1878
Bernt Lindberg (oklart om den här skriften finns utgiven)

Väster Tvärnö By – En skepparänka bygger nytt. Från laga skifte 1878 till fritidsboende
Bernt Lindberg 1999, 54 sidor (3,7 MB), ISBN 91-630-8255-1

Att gå på "bön och fest" på Söderön, Tvärnö och Raggarön
Bernt Lindberg 2000, 43 sidor (2,3 MB), ISBN 91-630-8973-4

Värlingsö – Ö i Roslagens famn – Under baronernas tid
Anita Åström och Martin Ahlsén 1995, 163 sidor (5,6 MB), ISBN 91-971475-32.

Sonja Edin initierade forskningen tillsammans med Anita. Sonja lämnade sitt sista bidrag till skriften dagen före sin dödsdag. Signild och Rune Backström har också varit värdefulla medarbetare.

Karl Gustav Blomgren
Gruvarbetarens mödosamma vandring från Masugnsskogen i Valö till värd för ärkebiskop Nathan Söderblom på Tvärnö och som gäst vid landshövdingens bord. Folkuppfostrare – Resetalare för IOGT – Liberal politiker.
Martin Ahlsén 1997, 34 sidor (1,6 MB)

Väster Tvärnö By – Förteckning över bevarade gårdshandlingar mm
(dokumenten förvaras i Södergården)
Martin Ahlsén, 3 sidor

Väster Tvärnö By – Förteckning över bevarade gårdshandlingar mm
(dokumenten förvaras i Västergården)
Martin Ahlsén, 9 sidor

Förteckning över gårdshandlingar på Östra Tvärnö 
(dokumenten förvaras i Mellangården)
Martin Ahlsén 1988, 9 sidor

Förteckning gårdshandlingar Ö Tv-ö Mellangården

Hargshamn verksamhet 1883-1923

 

Förening:

Tvärnö Hembygdsförening

Skapad av: (2012-02-22 14:14:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tvärnö Hembygdsförening (2021-02-07 12:54:28) Kontakta föreningen