Utställningar


Tvärnö Förr och Nu  12–14 juli 1991

Utställningen arrangerades av studiecirkeln Tvärnö Förr och Nu, Tvärnö Hembygdsförening och Föreningen Tvärnö Hembygdsgård. Studieförbundet Vuxenskolan i Östhammar  bidrog ekonomiskt till utställningen.

Det var ett omfattande arrangemang i och utanför Tvärnö Skola, samt i Norrgården, med ett 70-tal engagerade personer och med föremål från 17 utställare. Antal besökare under de tre utställningsdagarna beräknades till cirka 700. Utställningen gav ett ekonomiskt överskott som kunde bidra till nya vingar på Norrgårdens väderkvarn. En hel del material från utställningen, såsom planscher och foton, förvaras i Tvärnö Skola. På sidan Skrifter hittar du bland annat studiecirkelns årsskrifter.

Jubileumsutställning 1996

För att ge intresserade tillfälle att ta del av studiecirkelns årsskrifter och övrig framställd dokumentation om Tvärnö och Värlingsö, arrangerades en jubileumsutställning 17–31 juli 1996 i Östhammars Stadsbibliotek med ekonomiskt bidrag från kommunen och Studieförbundet Vuxenskolan i Östhammar. Planscher och foton från utställningen 1991 (se ovan), samt en del senare bildmaterial, ingick också. Dessutom sammanställde Inga-Maja Ahlsén ett stort album som presenterade verksamheten i ord och bild. Albumet skänktes till Östhammars Stadsbibliotek som referensexemplar och ska överlämnas till Folkrörelsearkivet om biblioteket i framtiden inte vill behålla albumet.

Under 1996 och 1997 visades jubileumsutställningen hos Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala, på Söderön samt i Alunda, Gimo, Österbybruk, Öregrund och Hargshamn.

Förening:

Tvärnö Hembygdsförening

Skapad av: Tvärnö Hembygdsförening (2012-02-19 20:49:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tvärnö Hembygdsförening (2019-02-02 12:45:33) Kontakta föreningen