Mer om Tvärnö


Öppna kartan genom att klicka på bilden nedan. Där kan du se och läsa om en del lokala intressanta saker som t ex Norrgårdens väderkvarn och smedja, Tvärnö skola, naturreservatet Tvärnö Östra, fornminnen, gamla stigar, mm. 

Klicka sedan på symboler och linjer för att se tillhörande information. .

De RAÄ-nr som anges för vissa objekt kan du använda för att hitta ytterligare information på Riksantikvarieämbetets avdelning Fornsök.

Har du synpunkter på kartinnehållet ber vi dig kontakta vår webbadministratör.

Klicka här för att öppna kartan över Tvärnö.

Förening:

Tvärnö Hembygdsförening

Skapad av: Tvärnö Hembygdsförening (2012-01-20 16:07:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tvärnö Hembygdsförening (2019-08-26 15:40:24) Kontakta föreningen