Tvärnö Förr och Nu


Sommaren 1987 inbjöd några fritidsboende till studieinformation där Inga-Maja Ahlsén presenterade sitt förslag till studieplan och inbjöd till studiecirkel kallad TVÄRNÖ FÖRR OCH NU i samarrangemang med Studieförbudet Vuxenskolan i Östhammar. Deltagarintresset blev så stort att man kunde starta två cirklar med såväl fast- som fritidsboende.

Den ena cirkeln ägnade sig åt by- och hemmansbildningar, skiftesförrättningar, byggnader, de olika hemmanens rikhaltiga samlingar av gamla gårdshandlingar och andra dokument från främst l700- och 1800-talet. Den leddes av Martin Ahlsén. Den andra cirkeln, med Inga-Maja som ledare, skulle i första hand ägna sig åt seder och bruk från början av seklet och framåt. Redan vid starten planerades en hembygdsutställning. Efter två år gick cirklarna samman med Martin som ledare, och efter ytterligare två år övertogs ledarskapet av Inga-Maja. Efter tio år avslutades verksamheten. Totalt deltog 32 personer, varav sju var med under alla de tio åren.

Skrift framtagen av deltagare i studiecirkeln

Tvärnö Skola – En liten historik
Anita Åström och Sonja Edin 1988, 19 sidor.

 

Cirkelns årsskrifter (finns även i kommunens bibliotek)

1987
Tvärnös historia i korta drag från äldre stenåldern fram till frälseräntans avskaffande 1942.

1988
Intervju med Amy Mattsson, Norrgården • Fiske: Metoder och utrustning • Intervju med Lisa och Eskil Johansson, Kvarngärdet • Klipp ur Östhammars-Tidningen 1910 • Mellangården: Helmer och Astrid Johanssons gamla gårdshandlingar har uttytts. Gårdens historia i kort sammandrag. Intervju med Helmer Johansson om arbetet på gården under året.

1989
Kapten Norbergs skeppsdagbok 1875-1876 • Alice Lundberg, Torsholmen berättar • Bro som förenar - och skiljer • Engströms och Fridas Stensberg  • Jämlikhet - Dikt • Ett besök hos Märta Bauman i Hästhagen • Utflykt till Sjöfartsmuseet i Älmsta • Gamla uttryck från Roslagen.

1990
Tvärnös flora - Dikt • Natur och flora i Roslagen • När Tvärnö fick broförbindelse • Studiebesök vid Hargs Bruksmuseum • Intervju med Bredö-Anna • Tidig Tvärnövår - Dikt • Kapten C. A. Norbergs skeppsdagbok för Leontius • Tidlös rymd - Dikt • Väddö kanal och vik • En präst i Harg och en silverkanna.

1991
Utställningen Tvärnö Förr och Nu i gamla skolan och på Norrgården • Efterträff med supé • Sommarstugan - Dikt • Sven Mattsson i Norrgården berättar • Energi - Dikt • Stortvätt • En höstutflykt till Forsmarks bruk • Soldatliv. Båtsmän på Tvärnö och Värlingsö-Marka • Rysshärjningar 1719.

1992
Norrgårdens väderkvarn • Elsa och Gösta Eriksson om livet på Bromsäng • Dokumentation av Väster Tvärnö • Utfärd till Singö med förre kyrkoherden Lars Sundin som guide • Besök av Mr Hokanson med fru från Australien • Stadsvandring j Östhammar • Visning av videofilm från utställningen 1991 • Drängen P. J. Vennström i Västergården • Vårfantasi - Dikt

1993
Fältvandring med Ditte Werner • Besök hos Oskar Andersson, Söderboda, Gräsö och AIgot Andersson, Kavarö • Besök i Värlingsö by • Skolväsendets tillkomst • Läkeväxter förr och nu • Fisket förr och nu • Potatismjöl

1994
De yttersta skären - Dikt • Intervju med Emma Max • Studiebesök till utställningen Haverier och tillbud i Öregrunds bibliotek samt vid hembygdsmuseum • Besök av Stig Unge, Utbildningsradion • Sture Gustavsson, Hargshamn, berättar om tider som varit • Till Dannemora och Örbyhus. Guidade visningar • Besök vid Hargs Bruksförvaltning och Hargs kyrka • Min barndoms sommar. Britt Marell berättar

1995
Besök på Holmens pappersbruk • Till baronernas och vallonernas Lövsta Bruk • Gimo herrgård och Skäfthammars kyrka besöks • Hargs hamns och Dannemora - Hargs järnvägs historia • Signild Backströms barndomsminnen från Norrhägnaden • En skärgårdsbegravning • Njut våren. Dikt

1996
10 år av studier och gemenskap • Anita Åström och Martin Ahlsén presenterar sin nyutgivna bok om Värlingsö • Deltagarförteckning • Cirkelavslutning, jubileumstal

Förening:

Tvärnö Hembygdsförening

Skapad av: Tvärnö Hembygdsförening (2012-03-11 12:47:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tvärnö Hembygdsförening (2019-02-02 12:42:26) Kontakta föreningen