Styrelsen 2021-2022


Ordförande 
Åsa Jenner                           [email protected]                      070-246 72 17
 
Informatör 
Lena Edin                             [email protected]                            070-494 59 45
 
Sekreterare
Margareta Hökeberg         [email protected]         070-345 28 02
 
Kassör
Lars Backman                     [email protected]                070-878 56 63
 
Webbredaktör
Eva Telbrant                        [email protected]                               070 - 877 49 19
 
Styrelseledamöter   
Wictor Mattson                   [email protected]                                      070-228 36 20
Tomas Sandberg                 [email protected]        070-537 01 43
Håkan Hellqvist                   [email protected]                    076-841 08 41
 
 

Vi tar tacksamt emot synpunkter och förslag. Du kan även meddela här ifall dina kontaktuppgifter ändras.