Styrelsen 2023-2024


Ordförande 
Åsa Jenner                        [email protected]                     070-246 72 17
 
Informatör t.v.
Wictor Mattson                [email protected]                                      070-228 36 20
Claes Hellberg                  [email protected]                   072-853 00 64
 
Sekreterare
Tomas Sandberg              [email protected]                070-537 01 43
 
Kassör
Lars Backman                   [email protected]               070-878 56 63
 
Webbredaktör
Eva Telbrant                      [email protected]                              070-877 49 19
 
Styrelseledamöter   
Lars Wallgren                    [email protected]               076-848 72 15
Willem Goedkoop             [email protected]                                       076-140 20 90
 
 
 

Vi tar tacksamt emot synpunkter och förslag. Du kan även meddela här ifall dina kontaktuppgifter ändras.