Om oss

Tvärnö Hembygdsförening bildades 1983 med målsättningen att verka för bygdens kulturella utveckling samt för sammanhållning och trivsel människor emellan. Verksamheten, som även omfattar grannöarna Värlingsö och Sundskär, har nu fler än 190 vuxna och ett stort antal barn som medlemmar.

 

Här kan du läsa Tvärnö hembygdsförenings stadgar 2020

Styrelse 2020-21

Ordförande
Åsa Jenner

Läs mer >

Nyheter

Stadgar Tvärnö Hembygdsförening

Årsmötet 2020, 27:e juni, vid Tvärnö skola röstade igenom nya stadgar.

Förändringen innebär att styrelsen  numera ska bestå av minst 8 ordinarie ledamöter, 

1 ordföranden samt minst 7 ledamöter. Suppleanterna som tidigare förekom har

omvandlats till ordinarie ledamöter. Se §10:5 i stadgarna