Hammarsmedjan


Hammarsmedjans slag ”ljuder” åter över Turingebygden

Se filmen om hammarsmedjan

För ca 150 år sedan tystnade den sista hammarsmedjan i Nykvarn.  Den drygt 270 år gamla järnbruksepoken var avslutad.  Järnbruksdöden drabbade Nykvarn liksom många andra mindre bruk i landet. Nya ägare till Nykvarns bruk ville inte satsa på Bessemermetoden, som innebar att man kunde tillverka stål direkt från tackjärn. I stället ville man utnyttja vattenkraften till papperstillverkning. En ny epok började.

Järnet och hammarsmedjorna har satt sina spår i bygden. Järnhanteringen skapade nya arbetstillfällen och nya yrken tillkom.  Tyskar och valloner svarade för kunskapen att förädla tackjärnet till stångjärn och stål. Behovet av träkol var stort. I egna skogar jobbade många torpare med kolning och transporter av träkol. Ett fungerande transportsystem var nödvändigt för att hålla igång smedjorna i brukssamhället Nykvarn. Häst- och båttransporter var viktiga funktioner.

Image
Hammarsmedja med upphovsmännen Lennart och Åke

Hembygdsföreningens primära uppgifter är att förvalta bygdens historia och levandegöra denna på olika sätt. Vanligvis görs detta med hjälp av bilder, skrifter, möte, bygdevandringar mm. Nu tar vi nya tag och inviger en modell av en hammarsmedja.  Med den och fantasin som hjälp kan vi förstå hur järnhanteringen lade grunden till brukssamhället.

Förening:

Turinge-Taxinge Hembygdsförening

Skapad av: (2018-03-09 19:00:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Turinge-Taxinge Hembygdsförening (2020-01-25 20:51:20) Kontakta föreningen