Minnesfond


Enligt testamente daterat 1998-05-25,
ärver Turinge - Taxinge Hembygds-förening, nedan kallat TTH, pengar efter
Karl-Olof Kämbrant som avled 2010-04-19.

Utdrag från statuterna

Editerad av: Birgitta Andersson (2020-01-11 13:15:08)