Styrelsen


Ordförande: Britt-Marie Ellis Nygren
Vice ordförande: Märtha Dahlberg
Kassör: Bengt Lindén
Sekreterare: Lars-Erik Aili

Ledamot:
Britt-Marie Ericsson, och Inger Rydkvist

Ersättare:
Kristina Hedebo, Birger Olsson, Birgitta Karlsson och Jan-Olof Smedberg

Revisorer:
Börje Larsson och Jan Gisslen

Revisorsersättare:
Monica Rajapakse och Peter Öster

Valberedning:
Åke Andersson och Joakim Rennemark

Styrelsen har styrelsemöte 1:a onsdagen i månaden kl 18, 30
Hembygdsgården, Smedsbygget , Allevägen 9 A, Nykvarn

 

 

Editerad av: Nils Ström (2020-05-20 11:43:29)