Årsmöte söndagen den 18 februari kl 14

Föreningen bjuder in till årsmöte söndagen den 18 februari kl.14 i Smedsbygget, Allevägen 9A, Nykvarn. Torshammaren medlemsskriften, kommer att delas ut på årsmötet.

Medlemsavgiften betalas på Bankgiro 407-8390 200 kr för familj, 150 kr enskild medlem, ange för och efternamn och adress.

Välkomna gamla som nya medlemmar

 

 

Hammarsmedja i miniatyr

Hammarsmedjans slag ”ljuder” åter över Turingebygden

Se filmen om hammarsmedjan

För ca 150 år sedan tystnade den sista hammarsmedjan i Nykvarn.  Den drygt 270 år gamla järnbruksepoken var avslutad.  Järnbruksdöden drabbade Nykvarn liksom många andra mindre bruk i landet. Nya ägare till Nykvarns bruk ville inte satsa på Bessemermetoden, som innebar att man kunde tillverka stål direkt från tackjärn. I stället ville man utnyttja vattenkraften till papperstillverkning. En ny epok började.

Järnet och hammarsmedjorna har satt sina spår i bygden. Järnhanteringen skapade nya arbetstillfällen och nya yrken tillkom.  Tyskar och valloner svarade  för kunskapen att förädla tackjärnet till stångjärn och stål. Behovet av träkol var stort. I egna skogar jobbade många torpare med kolning  och transporter av träkol. Ett fungerande transportsystem var nödvändigt för att hålla igång smedjorna i brukssamhället Nykvarn. Häst- och båttransporter var viktiga funktioner.

Hammarsmedja med upphovsmännen Lennart och ÅkeFotograf: Hammarsmedja med upphovsmännen Lennart och Åke

Hammarsmedja med upphovsmännen Lennart och Åke

Hembygdsföreningens primära uppgifter är att förvalta bygdens historia och levandegöra denna på olika sätt. Vanligtvis görs detta med hjälp av bilder, skrifter, möte, bygdevandringar mm. Nu tar vi nya tag och inviger en modell av en hammarsmedja.  Med den och fantasin som hjälp kan vi förstå hur järnhanteringen lade grunden till brukssamhället. Ett tiotal skärmbilder bygger på den historiska informationen.

Modellen av en Hammarsmedja invigdes på Hembygdsdagen den 21 augusti  2016.

Tack Åke Löving och Lennart Söderman för ert arbete och efterforskning så att en modell kom till.

 

Nykvarns historia i bokform

Du får möjlighet att köpa boken som Anders Wallenberg, Börje Larsson och Lennart Söderman  tagit fram tillsammans med Nykvarns kommun. Den kostar 100 kr.

Boken finns att köpa på Nykvarns kommun och Hembygdsgården.