Stora Tuna spelmanslagSpelmanslaget har genom åren varit nära förknippat med Hembygdsföreningen och spelar ofta vid evenemang på Gammelgården.

Image

Stora Tuna spelmanslag bildades 1947 i Stora Tuna socken. Det skedde på initiativ av spelmannen, tillika flottaren och järnverksarbetaren, Hjalmar Blomfeldt, som levde åren 1888-1968. Han fick också 1954 titeln Riksspelman.

Stora Tuna spelmanslag är därmed ett av de äldsta spelmanslagen i Dalarna.

En mycket stark folkmusik­tradition i vårt landskap gör också att Dalarnas spelmansförbund är det största i Sverige. Fiolen är det vanligaste instrumentet.

Stora Tuna spelmanslag består, liksom de flesta andra spelmanslag, av enbart amatörer, där var och en spelar efter sin egen musikaliska och tekniska förmå­ga. Det krävs inga intagningsprov eller särskilda kunskaper för att vara med och spela i laget, utan det är öppet för alla som vill dela med sig av spelgläd­jen. För närvarande är vi ca 15 aktiva spelmän/kvinnor, men vi tar gärna emot flera.

Den musik vi spelar är genuin folkmusik, i första hand från vår egen bygd och angränsande socknar, men också nykomponerade låtar på tradi­tionell grund. Vår repertoar har stort inslag av låtar från andra delar av Dalarna, vilket troligen kan förklaras av närheten till Dalrege­mentets gamla exercis­plats Rommehed, där mycket musik förekom på den tiden det begav sig.

Folkmusiken har använts till vardag och fest. Den har traderats muntligt mellan generationerna, d v s lärts ut på gehör av äldre spelmän till yngre.

Våra engagemang sträcker sig över hela året. Vi spelar i kyrkor, på friluftsgudstjänster, bröllop, andra fester och jubileer m m. Den mest intensiva perioden är runt det traditionella midsommarfirandet, då vi samarbetar med Stora Tuna folkdansgille.

Kontaktperson: Mats Johansson 0243-23 14 16, 073-93 93 846
[email protected]

Se också spelmansförbundets hemsida: 
www.dalarnasspelmansforbund.se

Förening:

Tunabygdens Hembygdsförening

Skapad av: Vera Tannefors (2018-12-17 16:06:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vera Tannefors (2018-12-18 15:33:03) Kontakta föreningen