Folkdansgillet


Stora Tuna Folkdansgille har genom åren varit nära förknippat med Hembygdsföreningen och är ofta med vid evenemang på Gammelgården.

Föreningen har idag ca 250 medlemmar, bildades redan 1953 och presenterar sig som: ”Dans- och kulturförening för alla åldrar” med både vuxen- och ungdomssektion.

Folkdansgillet har idag egna lokaler i "Kämpe-villan" i Mellsta, där man träffas vid danskvällar för vuxna, ungdom och barn.

Folkdansgillet har också en ”Folklivssektion”, där man bedriver verksamhet inom områdena dräktkunskap, slöjd och mattraditioner samt övriga seder och bruk.

”Dräktverksamheten” anordnar träffar för traditionellt textilhantverk, så att medlemmarna inom föreningen får möjlighet att tillverka sin egen bygdedräkt.

En gång per år anordnas en bytesmarknad för folkdräkter.

 

För kontaktuppgifter och övriga upplysningar se hemsidan:
http://www.storatunafolkdansgille.se/

 

Förening:

Tunabygdens Hembygdsförening

Ändrad av: Tunabygdens Hembygdsförening (2018-12-19 19:39:27) Kontakta föreningen
Skapad av: Tunabygdens Hembygdsförening (2018-12-17 15:59:54) Kontakta föreningen