Svalbergsgårdens styrelse

Ordförande. Birgitta Eriksson  Tel. 0155-50339

Sekreterare. Lars Eriksson. Tel. 0155-50289

Kassör. Karin Björklund  Tel. 0155-218148

Karin Björklunds Mailadress.  [email protected]

Ledamöter: Lisbeth Johnsson Tel. 0155-50468

Jan Eriksson  Tel. 073-3812898

 

Guide Bruksmuseet

Sven Eriksson Tel. 076-2479168

Öppet dagligen 7 juli-6 aug kl 12-17.00,guidade visningar av bruksmuséet dagligen 12.00-16.00, Tel 076-2479168
Café och hantverksförsäljning. Tel   070-5734778  eller 0155/50535
Svalbergsgårdens uthyrning:  Birgitta Eriksson  Tel. 0155-50339   070-5734778
Bygdebandsgruppen
 En av medlemmarna är Hans Hallberg.  Mail: [email protected]  Tel. 070-3460470