Kabbelgruvan

KABBELGRUVAN En gammal gruva som bearbetades på kopparmalm under namnet Bolagsgruvan. På 1776 års karta hade namnet ändrats till Kabbgruvan och bestod då av två gruvhål. Sedermera bröts dessa ihop med varandra. År 1785 inmutas gruvan såsom koboltgruva, med Kabbelgruvan som namn. Inmutare var Jonas Lindberg, en flitig malmletare, som hade fler än ett 10-tal gruvor inmutade i trakten. Från detta år finns noterat att genom bokning, sovring, vask och slamning utvanns 57,8 kg cobolt, vilket var cirka 15 kg mer än från Storgruvan. Gruvan bearbetades fram till 1822. Efter några års vila, begärdes år 1827 mut- och tillståndssedel av A M Sederholm. Någon större brytning lär ej ha förekommit.

https://www.youtube.com/watch?v=Hi1nWR098eA


Förening:

Tunabergs Hembygdsförening

Skapad av: Tunabergs Hembygdsförening (2016-11-02 10:48:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2018-08-21 18:10:25) Kontakta föreningen