Installation av fiber och kommunalt vatten

Den 3 dec 2020 avslutades grävning för nedläggning av slangar för kommunalt vatten och bredband till Hembygdsgården.  Eftersom det är historisk mark var det egentligen bara längs vägen vi fick gräva. Andra sträckningar krävde full närvaro av arkeologer med de risker det medför. Om de hittar något av intresse finns risk att arbetet måste avslutas, och den risken bedömde vi som stor. Anslutning gjordes vid kyrkvaktmästarnas garage. Slutlig inkoppling i Hembygdsgården görs under våren.


Förening:

Tunabergs Hembygdsförening

Ändrad av: Nils Öberg (2021-07-06 22:10:19) Kontakta föreningen
Skapad av: Hans Hallberg (2020-12-15 19:59:45) Kontakta föreningen