Alla Helgons dag

På grund av pandemin Covid 19 blir det i år en särskild ordning eftersom max 50 personer får delta.

Lördag 31 oktober kl 17.00 håller Kyrkan en gudstjänst endast för särskilt inbjudna, de som under året förlorat en anhörig. Bokning av plats sker via Kyrkan.  Efter andakten bjuder Hembygdsföreningen på kyrkkaffe i Församlingshemmet. Även här max 50 personer.

Söndag 1 november kl 18.00 blir det gudstjänst där alla är välkomna, dock med begränsat antal enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  Musikgudstjänst och ljuständning. 

För närmare info se Kyrkans hemsida    svenskakyrkan.se/tunaberg


Editerad av: Nils Öberg (2020-10-14 14:13:50)