Medlemsmöte

Medlemsmöte torsdag 8 oktober 2020 i Församlingshemmet Koppartorp.                     Klockan 1900.

Redovisning av aktiviteter det gångna året och planering för kommande år. Vi kommer även att föreslå en höjning av medlemsavgiften.

OBS med tanke på Covid 19 kan vi ta in högst 50 personer

Och naturligtvis bjuder vi på fika


Editerad av: Nils Öberg (2020-09-28 17:13:10)