Årsmöte 2020

Lördag 7 mars hade föreningen sitt årsmöte i Församlingshemmet, Koppartorp. Nära 50 medlemmar var på plats. Vi bjöds på underhållning av kvartetten "Sjung och le" samt samt kaffe och tårta. Därefter årsmöte med sedvanlig genomgång av det gångna året och visioner för innevarande år. Björn Thunberg hanterade frågor och klubba på ett, som vanligt, förtjänstfullt sätt.


Editerad av: Nils Öberg (2020-03-07 17:13:09)