Skolungdomar besöker Hembygdsgården 21 maj

Tisdag 21 maj kommer ca 100 ungdomar att besöka Hembygdsgården i Koppartorp. Det är barn och ungdomar från förskolan till årskurs 6 i skolorna Buskhyttan och Nävekvarn. Det blir två grupper, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Hembygdsföreningen kommer att ordna med ett flertal stationer som visar t ex vävning, ullberedning, gamla verktyg och maskiner. Besökarna kommer även att få se en skollokal som den såg ut för 100 år sedan, där kommer de även att få träffa en riktigt sträng fröken. Och naturligtvis blir det en visning av vårt fina gruvmuseum och gruvan. Möjligen kommer de även att få se hur man gör en sälgpipa.


Editerad av: Nils Öberg (2019-04-17 18:56:28)