Om vår hembygd

Tryserums socken ligger längst upp i det nordostligaste hörnet av Tjust härad och landskapet Småland. Genom kommunreformen 1971 överfördes Tryserum till Valdemarsviks kommun och därmed till Östergötlands län. Men alltjämt tillhör Tryserum landskapet Småland. Socknen sträcker sig utmed Valdemarsvikens södra strand och dess förlängning. Den omfattar ca 17000 ha och har en folkmängd på ca 750 personer.
Under stenåldern (för 10000 år sen) låg hela Tryserum under havsnivån. Först 5000 år senare, i slutet på äldre stenåldern, torde landhöjningen fortskridit så långt att vissa delar var beboeliga. Fornfynd tyder på det.
Många av byarna är redan från den hedniska forntiden (före 1000-talet), vilket gamla gravplatser och andra fornfynd visar.
Efter kristendomens intåg byggdes, antagligen på 1100-talet, en kyrka vid Kyrksjön i Västertryserum. En ny kyrka byggdes sedan antagligen i slutet av 1200-talet. Dess ruiner står idag kvar högt på en kulle med utsikt över Kyrksjön.
Den västra delen av socknen dominerades av självägande skattebönder och kyrkan. I öster låg vid havet den medeltida borgen Fogelvik med stormän som Karl Knutsson Bonde, tre gånger kung i Svea rike. Den förstördes av Nils Dackes folk på 1500-talet. Landhöjningen gjorde att det nya Fogelvik, för att ligga vid havet, byggdes längre ut på sin nuvarande plats. Genom systematiskt jordköp under 400 år, kom Fogelvik att äga över 50% av alla socknens hemman vid 1700-talets slut.  Fogelvik har ägts av inte mindre än två kungligheter, och mycket av dess historia finns dokumenterat.
En ny kyrka uppfördes i slutet av 1700-talet genom greve Horns på Fogelvik inflytande på en plats närmare Fogelvik, nämligen herrgården Snällebos ”kohage”. Kring kyrkan finns  många gamla byggnader bevarade, t ex kyrkstallarna, fattigstugan, skolan och det gamla missionshuset. Alla byggnader används idag, om än i annan verksamhet. Men utvändigt ser inte byn så annorlunda ut än vad den gjorde för 100 år sedan.

Namnet Tryserum som 1341 skrevs Trisrum var namnet på prästgården vid den gamla kyrkan vid Kyrksjön. Förleden är troligen ett äldre namn på Kyrksjön, Tris(e)/Trysjön, som i sin tur har förleden try, en buske, skogstry, som är vanlig i trakten. Efterleden rum betyder ´öppen plats´. Namnet kan eventuellt också komma av att sjön är trekantig – Trisjön.

I menyn till vänster kan du klicka dig fram för att få mer information om Tryserum.

Sockenvapnet är ritat av Per Andersson 1997. Vapnets störtade blå spets är Valdemarsviken, till vilken socknen gränsar. Fälten av guld kommer från vapnet för ätten Bonde som bodde på godset Fogelvik under 1400-talet. Kronan kommer från Fogelviks anknytning till kung Karl Knutsson och kronprinsen, senare kung Karl XV, som under mitten av 1800-talet en kort tid ägde Fogelvik. Ringarna föreställer socknens många sjöar.