Publikationer

Tryserums socken. Några kapitel ur Tryserums och Fogelviks historia
En bygdedokumentation från forntid till 1950-talet. Utgiven 1957.
Författare: Manne Hofrén.
Köpställe: Tryserums Hembygdsförening.

Tryserums Hembydsförenings årsskrift
Skrifterna berör både historiska och nutida händelser. Läs mer om Tryserums Hembygdsförenings årsskrift.
Köpställen: Tryserums Hembygdsförening, Turisbyrån, Hallings Interiör AB, Samelius Ur & Guld, Wångströms Golv och Järnia.

Gård och släkt
Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelses årsbok behandlar eller berör en mängd gårdar, släkter och personer. Utgiven från 1996 -. Tidigare årgångar finns att köpa.
Redaktör: Anders Bockgård.
Köpställen: Turistbyrån och genom redaktören, www.tryserumgardar.se

Byabladet
Byabladet är en liten och kompakt tidskrift i A4-format, på endast 4 sidor. Här får man information om vad som händer i Tryserums och Östra Eds socknar under kommande månad.
Den distribueras till alla som bor i Tryserums och Östra Eds socknar, cirka 550 hushåll, 10 gånger per år. Dessutom finns den att hämta på biblioteket och turistbyrån.
Sommarnumret delas även ut till alla fritidsboende, ungefär lika många som permanentboende.
Nätversionen av Byabladet kan hämtas här:
http://tryserum.se/byabladet.html
Byabladet startades i slutet av 1980-talet för enbart Östra Ed. Sedan 2004 delas den ut i både Östra Ed och Tryserum, med föreningarna GLÖD och Tryserums Intresseförening som ägare. Nu har GLÖD lagts ner och Tryserums och Östra Eds Hembygdsföreningar tillträder som ägare jämte Tryserums Intresseförening.
Redaktör är Kajsa Norrby och ansvarig utgivare är Ingalill Ivarsson, [email protected]

Boken om Tjust, Del II
Denna del berör Tryserums socken. Utgiven 1921.
Författare: Ada Rydström.

Sevärdhetsregister på CD
Fakta om 2551 platser i hela kommunen med bilder och hänvisning till karta. Utgiven 2005 av Valdemarsviks kommun.
Redaktör: Hannes Carlsson.
Köpställe: Turistbyrån.

Tryserums Hembygdsförening 20 år (1963-1983)
En historisk tillbakablick på hembygdsföreningens första tjugo år.
Författare: Arvid Hellebladh
Ta del av tillbakablicken

Minnen från trettio- och fyrtiotalen
Om skogs- och jordbruksarbete på torpen samt naturlyrik i bild, vers och på prosa. Utgiven 2015.
Författare: Lennart Karlsson.
Akvareller av Iréne Karlsson.

Gamla Wammarswyken. Kulturhistoriska strövtåg kring en svensk vik
En bygdedokumentation skriven 1930, men utgiven först 2003 av Valdemarsviks Hembygdsförening.
Författare: Richard Gothe.
Köpställe: Turistbyrån.

I pestens skugga/ Fejderna tog aldrig slut
Huvudtemat i de två böckerna är kampen för friheten under ca två sekler –  från mitten av 1300-talet fram till mitten av 1500-talet. I böckerna sammanflätas berättelser kring människor från Tryserums socken som verkligen levat med uppdiktade personers levnadsöden. Berättelserna är grymma och blodiga, fast med en stor tillsats av galghumor.
Utgiven 2014.
Författare: Ulf Karlsson.